0

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

polski
     
Charakterystyka

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku (MOPR Słupsk) jest jednostką samorządową powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej. Ośrodek świadczy pomoc mieszkańcom Słupska, w wyjątkowych przypadkach pomoc udzielana jest także osobom przebywającym na terenie miasta (osoby bezdomne). Główna siedziba MOPR mieści się w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 19, część pracowników jednak została w dotychczasowym budynku przy ul. Jaracza 5. Pracownicy socjalni pracują w pięciu rejonach, na które to rejony zostało podzielone miasto. Podopieczni mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 10 do pracowników socjalnych ze swojego rejonu - czyli według miejsca zamieszkania. W tych samych godzinach pełnią dyżur pracownicy socjalni zajmujący się pomocą bezdomnym.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.


Rola w Projekcie

MOPR Słupsk, który stał się Partnerem projektu w Działaniu 3, jest odpowiedzialny za upowszechnianie metody streetworkingu na spotkaniach lokalnych i spotkaniach informacyjno-upowszechniających, upowszechnianie metody streetworkingu przez praktykę – praca streetworkera na terenie Słupska w ramach Działania 3, jej monitoring i superwizja.


Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku
Ul. Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk
Tel./Fax. 0598428126
 

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie   Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych   Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności   Pomorska Izba Rzemieślnicza   Uniwersytet Gdański  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni   Samorząd Województwa Pomorskiego   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku